Nigar Ibrahim din partner

نيجار ابراهيم شريكك

Nigars erfarenhet av internationellla  projekt


  • Förklara kulturskillnader på olika marknader och coachning beträffande hur man ska bearbeta olika exportmarknader
  • Strategisk rådgivning vid uppstartsfasen av uppskalning till internationell marknad,
  • Stödja i att ta fram beslutsmaterial och analysera exportmarknader samt coacha ansvarig vid start av export
  • Internationell marknads/säljplan
  • Marknadsanalyser
  • Internationella förhandlingar samt juridisk rådgivning inkluderande vanliga avtalsmässiga fallgropar
  • Internationell prissättning
  • Stödja företagare vid sökande efter återförsäljare/ agenter/ franchising
  • Kulturella och affärsmässiga skillnader i olika länder, särskilt i Mellanöstern.

Några bilder från mina internationella uppdrag.

Entreprenörskonferens i Jakarta, Indonesien


Ledarskapsutbildning för CDDO-förening i Kurdistan, Irak

Konferens för kvinnliga entreprenörer i Sydafrika.


Mentorsprogram i Irak

© All rights reserved. 2019